Categories
Astigmatism

Astigmatism: Den Ultimata Guiden

Har du problem med synen och undrar vad astigmatism är för något? Det många inte vet är att cirka 33% av alla som använder glasögon eller kontaktlinser kommer drabbas av astigmatism. Titta på filmen här för att se vad astigmatism är för något:

Vill du veta hur mycket det kostar, om det gör ont och hur länge resultatet varar? Klicka på länkarna nedan för att få svar på dina frågor.

Snabba länkar

Pris på astigmatism-behandling

Vad en behandling av astigmatism kostar kan variera från klinik till klinik och även på vart i landet du bor. Generellt brukar dock prisnivåerna i landet ligga på:

RLE multifokal lins torisk eller sfärisk 57 000 kr
RLE monofokal lins torisk eller sfärisk 39 500 kr
ICL 51 500 kr

Varför astigmatism är ett vanligt synfel

Det kan vara tryggt att veta att astigmatism är ett vanligt synfel, eftersom många personer med glasögon kan vara drabbade av problemet i varierande utsträckning. Det finns fall där astigmatism är ett isolerat tillstånd, men det är inte ovanlig att den uppstår i kombination med andra synfel, som nämnts ovan.

I videon här kommer du att få mer information om hur vanliga synfel kan göra att ljusets strålar inte fokuserar sig på en enda punkt i ögat, utan sprider sig på flera olika punkter – vilket gör att din syn blir suddig på både långt och kort avstånd.

https://youtu.be/cwYxq28-PBk?t=10

I grund och botten skulle man kunna säga att astigmatism finns i två versioner:

Version 1

Hornhinnans form är kurvigare i ena riktningen, i jämförelse med den andra riktningens kuva. Detta tillstånd är känt som regelbunden astigmatism. Effekterna kan reduceras med hjälp av:

Version 2

Ett annat tillstånd där hornhinnan är böjd på ett ovanligt sätt är när dess lutning blir större i botten av hornhinnan. Hornhinnan kan dessutom böjas i flera riktningar istället för bara en. Båda dessa tillstånd är exempel på oregelbunden astigmatism, vilket inte kan avhjälpas med glasögon utan bara med kontaktlinser. Detta tillstånd uppstår oftast efter att ögat drabbats av en skada, som resulterar i ett märke (ärr) på hornhinnans område.

De vanligaste orsakerna till astigmatism

Det händer ibland att astigmatism uppstår både efter att ögat utsatts för skador, och även på grund av komplikationer vid ögonkirurgi. Men det är dock mycket vanligare att det är ett medfött synproblem, vilket innebär att personer vanligtvis föds med brytningsfel i ögonen. Som vi redan nämnt är vanliga orsaker till astigmatism att du har en ovanlig form på ögats lins eller hornhinna (som är en genomskinlig del av ögats främre område).

https://youtu.be/R2unZbcVzrE?t=14

Hur upptäcker man den?

För att upptäcka problematiska förändringar i ögonen eller medfödda synproblem bör du genomgå ett syntest. Ju fortare tillståndet upptäcks, desto lättare blir det att hantera konsekvenserna. Effekterna blir inte heller lika allvarliga som de hade blivit om du väntat en längre tid. Detta innebär att det är viktigt för både barn och vuxna att genomgå syntest ibland, för att upptäcka förändringar i tid. Obehandlad astigmatism kan hos vissa personer leda till koncentrationsproblem och lässvårigheter.

Hur behandlar man astigmatism?

Det beror lite på fall till fall, men oftast kräver astigmatism inte någon operation eller annan behandling eftersom symtomen är små. Vuxna kan i vissa fall genomgå ögonkirurgi med laser för att bli av med effekterna av astigmatism. Om du upplever mer allvarliga problem på grund av astigmatism kan linser och glasögon vara till hjälp.

I den här videon kommer du få reda på vilka alternativ du har när du vill korrigera din syn.

https://youtu.be/KZEEgILKjXA?t=94

Vilka konsekvenser som finns

Personer som tillbringar mycket tid med att fokusera blicken på något, till exempel arbete framför datorn eller läsning, har större risk att drabbas av konsekvenser av astigmatism. Om du inte är uppmärksam på dina ögon och inte behandlar astigmatism ordentligt kan det leda till vissa komplikationer, som exempelvis:

Viktigt att förstå hur ögon fungerar

För att förstå möjliga orsaker som kan leda till astigmatism är det viktigt att först förstå hur ögats mekanism fungerar. Synen är beroende av tre segment i ögat. Dessa segment är det optiska systemet, näthinnan och synnerven. Vi kommer gå igenom dessa segment lite längre ner i texten.

Processen för din syn

Fas 1: Det optiska systemet

Under den första fasen aktiveras det optiska systemet. Det optiska systemet sitter i ögats främre del. Både ögats lins och hornhinnan ingår i det optiska systemet, och deras roll kan jämföras med en kameralins. De samlar och riktar ljuset mot näthinnan för att skapa en bild.

Fas 2: Näthinnan

Näthinnan sitter i ögats bakre del och måste ”samarbeta” med hornhinnan och linsen för att förse din hjärna med en bild. Det innebär att näthinnan måste uppfatta både färg och ljus, som insamlas av det optiska systemet. Själva näthinnan kan göra detta tack vare dess struktur (den representerar den ljuskänsliga delen av vävnaden i ögats bakgrund).

Fas 3: Synnerven

Synnerven spelar sin roll i det slutliga steget. Det är synnerven som tar hand om själva ”kontakten” som ska skicka elektriska signaler, som skapades i näthinnan, till hjärnan. När de överförs tolkas signalerna i hjärnan, vilket gör att du kan se bilden klart.

När får man en suddig syn?

En perfekt syn kräver att hornhinnan ska ha en perfekt form. Den perfekta formen avser en oklanderlig rund form. Det kan vara så att hornhinnan inte har en rund form utan istället påminner om en ellips. I det senare fallet kan de insamlade strålarna inte riktas direkt mot näthinnan. Då drabbas vi av en suddig och oklar syn.

I den här videon kommer du få en detaljerad genomgång av exakt vad det är i ögat som skapar synfel.

https://www.youtube.com/watch?v=kQwTSelEFIQ&t=5s

Vad kan leda till astigmatism?

I många fall är astigmatism ett medfött tillstånd, vilket innebär att du kan födas med problem i ögonen. Det finns ingen bevisad forskning om hur problemet uppstår, men man misstänker att ärftliga faktorer kan utlösa problemet.

I vissa situationer kan problematiska tillstånd i ögonlocken också leda till astigmatism, men det är om de orsakar distorsion i hornhinnan.

Andra faktorer som kan orsaka astigmatism är olika tillstånd i hornhinnan, som exempelvis olika skador och infektioner som kan lämna märken på den, eller förändringar som uppstår till följd av ögonoperationer du har gjort.

Även om det finns många olika faktorer som kan orsaka astigmatism beror tillståndet vanligtvis på defekter i linsen eller hornhinnan. Detta innebär att det finns två vanliga typer av astigmatism:

  • Linsformad astigmatism – tillståndet beror på linsen, som har en ovanlig form (den orsakar ojämn distorsion i ögat).
  • Hornhinneastigmatism – tillståndet beror på ojämnheter i hornhinnan.
https://youtu.be/u14x39-0Tvw?t=64

Vilka tester du kan göra för att testa ögonen

Det finns ett flertal tester som kan visa om du lider av astigmatism. Några av de vanligaste är:

Test med keratometer

En keratometer är ett instrument som visar graden av astigmatism i ögats hornhinna genom att kontrollera hur ljuset fokuseras. På så sätt kan man upptäcka eventuella avvikelser i hornhinnans böjning.

Test av den visuella skärpan

Det här testet utvärderar din förmåga att fokusera genom att låta dig iaktta objekt och fokusera på avstånd. En syntavla är en av de vanligaste utvärderingsmetoderna.

Tavlan innehåller rader med bokstäver i olika storlekar. De största bokstäverna står längst upp på tavlan. Synen utvärderas genom att låta dig läsa dessa bokstäver.

Vill du själv göra ett minitest hemma för att se om du kanske har astigmatism så skulle du kunna göra testet som finns i nedanstående video. Testet i sig är ganska bra, men det rekommenderas alltid att du kontaktar en ögonläkare för att få slutgiltigt besked om huruvida du har astigmatism eller inte.

https://youtu.be/DpSB6TNLKxg?t=21

Syntest för bebisar

Eftersom astigmatism ofta är ett medfött problem är det bra om bebisars ögon testas minst två gånger efter deras födsel.

Det första testet

För att upptäcka eventuella problem är det ibland en god idé att testa bebisars ögon inom tre dagar efter deras födsel.

Det andra testet

Efter en och en halv till två månader är det en god idé att låta kunnig medicinsk personal genomföra ytterligare ett test av bebisens ögon.

Barn bör få sina ögon testade även när de börjar skolan (ungefär vid 6 års ålder, men detta kan variera beroende på vart man bor).

Ögontester för barn

Det är viktigt att upptäcka synfel i tid, särskilt när det gäller barn, eftersom de kanske inte är medvetna om problemet förrän de genomgår syntester senare i livet. Om de inte testar sina ögon kanske problemet upptäckas först när de börjar skolan och försöker delta i vanliga aktiviteter, som till exempel läsning.

Om du misstänker att ditt barn lider av synfel kan du bli ombedd att ta barnet till en vårdcentral eller ögonklinik, så att en expert kan undersöka barnet. Dessa undersökningar utförs vanligtvis av:

  • Optometriker – Specialister som är erfarna och kan upptäcka olika komplikationer. De kan erbjuda: Tester av ögonen, Synundersökning och Recept på glasögon och linser.
  • Ortoptister – Experter på synens utveckling och ögats rörelser
  • Oftalmologer – Experter på att diagnosticera och behandla defekter i ögonen

Även om undersökningarna visar att ditt barn inte lider av ögonkomplikationer bör hon eller han fortfarande genomgå undersökningar ibland, åtminstone en gång om året.

Ögontester för vuxna

När det gäller synen du som vuxen har är det bra om även du undersöker dina ögon ibland. Eftersom ögonen hela tiden är under förändring är det bra om du testar din syn åtminstone vartannat år. Om en expert, till exempel en optometriker, ger dig rådet att testa synen oftare bör du givetvis följa dennes instruktioner.

https://youtu.be/MOL8VtjwQ9w?t=29

Hur man behandlar astigmatism

Vanligtvis innebär astigmatism inga allvarliga synproblem, så du behöver inte alltid genomgå en behandling för att förbättra din syn. Skulle det ändå vara så att du behöver genomgå en behandling ska läkaren kunna informera dig om vilken slags behandling som är mest lämplig i ditt fall. Behandlingens lämplighet avgörs av den slags astigmatism du lider av, det vill säga regelbunden eller oregelbunden astigmatism. Här nedan kommer vi nu att gå igenom de vanligaste behandlingarna som används.

Korrigerande linser

Det finns två sorters behandlingar som baseras på korrigerande linser. En lösning är att bära glasögon, och en annan är att bära kontaktlinser. Alla sorters korrigerande linser hjälper till genom att låta ljusstrålarna fokusera ordentligt på näthinnan, och de ska även kompensera för hornhinnans defekta form.

Både glasögon och linser har liknande effektivitet när det gäller att hantera detta ögonproblem, och det är upp till dig att välja den lösning du är mer bekväm med. Du bör även ha din optometrikers rekommendation i åtanke.

Här kommer en detaljerad video som går igenom exakt vilka kontaktlinser som passar dig som har astigmatism.

https://youtu.be/OPbd8IASyTk?t=67

Kontaktlinser för barn

När det gäller astigmatism hos barn är optometrikerns åsikt av största vikt, och i en del fall är det även möjligt av barn att bära linser. Detta gäller främst de barn som är 12 år eller äldre. Det enda du behöver tänka på är att lära barnet:

  • Hur man använder linser på ett korrekt sätt
  • Hur och när man ska rengöra linserna
  • Hur länge hon eller han får bära dem

På så sätt undviker ni infektioner och andra komplikationer till följd av dålig hygien kring linserna.

Hur du korrigera astigmatism med ögonlaser

Det är möjligt att modifiera hornhinnans kurvatur med hjälp av ett instrument som förser smala ljusstrålar, nämligen en laser. Personer som väljer att genomgå det här ingreppet för att behandla astigmatism med ögonlaser bör genomgå ett antal konsultationer, som ofta erbjuds på en klinik med specialister.

I den här videon får du reda på vad en expert på området anser är den bästa ögonlaserbehandlingen som du kan genomgå för att korrigera astigmatism.

https://youtu.be/1NcXrIoAoMs?t=8

Förbättra din astigmatism med övningar hemma

Om du vill träna hemma för att försöka förbättra din astigmatism så finns det en del övningar du kan göra. Se videon nedan för detaljerade instruktioner om vad du behöver göra och införskaffa för att kunna göra övningarna på egen hand hemma.

https://www.youtube.com/watch?v=ZP_EwgK_9m4

Hur går ingreppet till?

Till att börja med är det nödvändigt att avlägsna horncellernas yttre lager. Efter det eliminerar lasern vävnaden och modifierar hornhinnans form. Därefter behöver hornhinnan tid att läka. Ingreppet tar inte mer än 20 – 30 minuter.

Det här är de grundläggande stegen i ingreppet, men det finns ett flertal kirurgiska metoder att välja bland och de diskuteras ingående vid konsultationerna innan ingreppet. Kirurgen kommer att dela med sig av sin uppfattning om den mest lämpliga metoden. Hon kommer också att berätta mer om de möjliga resultaten och riskerna som varje metod medför.

Vill du komma i kontakt med en klinik nära dig för att ställa frågor om astigmatism så kan du hitta kontaktuppgifter uppe i det högra hörnet på det här sidan. Klicka på “Alla kliniker” så hittar du allting du behöver.