Categories
Bröstlyft

Bröstlyft: Den Ultimata Guiden

Funderar du på att göra bröstlyft? Du är inte ensam om det. Tusentals med kvinnor gör det varje år för att få ett utseende på sina bröst som de är mer nöjda med. Titta på filmen här för att se hur bröstlyft går till:

Vill du veta hur mycket det kostar, om det gör ont och hur länge resultatet varar? Klicka på länkarna nedan för att få svar på dina frågor.

Snabba länkar

Pris på bröstlyft

Vad bröstlyft kostar kan variera från vart i landet du befinner dig samt vilken klinik du går till. Därför går det inte att ge dig ett exakt pris, men generellt sett brukar prisintervallet ligga runt 36 500-39 000 kr.

Vem är en bra kandidat för bröstlyftet?

Egentligen är det ingen som “behöver” ingreppet, men däremot kan det vara så att du som kvinna önskar att dina bröst såg lite mer ungdomliga ut – och då kan bröstlyft vara ett alternativ.

Under ditt liv förändras många saker, och det påverkar bröstens form och position. Till exempel kan åldrande, graviditet, hormonella förändringar, viktuppgång/nedgång och till och med gravitation leda till att brösten blir hängiga. Ingreppet har som syfte att korrigera bröstens utseende, och vissa kvinnor gör samtidigt även en mindre bröstförstoring för att få det resultatet de hoppats på.

Däremot kan det vara svårare för kvinnor med stora bröst att uppnå det önskade lyftet, för gravitationen drar den tunga vikten nedåt och gör det svårare för kirurgiska förändringar att kvarstå i det långa loppet. Det betyder att ett bröstlyft kan vara mer effektivt för kvinnor med mindre bröst. Skulle det vara så att du är en kvinna med stora bröst och ändå vill ha ett lyft kan det vara en idé att prata med en klinik för att se om kirurgisk bröstförminskning är ett alternativ för dig.

Här kommer tips från en erfaren kirurg om hur han svarar kvinnor som undrar om de behöver ett lyft eller inte. Han visar även hur man själv kan göra “penntestet” hemma för att se huruvida brösten hänger mycket eller lite.

Hur lyftet går till steg-för-steg

Själva ingreppet kan enbart ske under allmän narkos eller intravenös bedövning. Platsen för ingreppet kan variera eftersom den kan utföras på både en klinik med befogenhet att genomföra sådana här ingrepp eller på ett sjukhus.

Så här går det till när plastikkirurgen påbörjar processen:

 1. Först lägger plastikkirurgen ett snitt (baserat på den teknik som är bäst för dig). Snittets läge diskuteras i förväg med dig som patient. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man väljer var snittet ska läggas, som exempelvis hur elastisk huden är, hur brösten är formade och hur stora de är, vårtgårdens storlek och läge, hur hängiga brösten är och hur mycket överflödig hud som finns.
 2. Den överflödiga huden tas bort och vårtgården skiftas uppåt, tillsammans med bröstvårtan. Om dess storlek var större än normalt kan plastikkirurgen göra den mindre.
 3. För att ge bröstet den önskade formen tar kirurgen huden som ursprungligen fanns ovanför vårtgården och lägger den under bröstet.
 4. Sedan tar plastikkirurgen bort den överflödiga huden igen, och gör sig beredd att stänga snittet. Hon drar åt huden och börjar sy.
 5. Plastikkirurgen börjar med att sy den djupa bröstvävnaden, för att låta dess form behållas i det långa loppet. Sedan stänger hon de övre lagren, och till sist huden, med olika typer av nålar. Ärren som vanligtvis bildas hamnar under brösten, och några små ärr över. Om du uppfyller vissa krav kan det vara så att du inte får vare sig horisontella eller vertikala snitt, men plastikkirurgen kommer att gå igenom alla alternativ med dig när ni tillsammans diskuterar ingreppet och kommer fram till en handlingsplan.

I den här videon kommer du få följa hur en patient får genomgå hela operationen för att lyfta upp hennes bröst.

Vilka typer av snitt & kirurgiska tekniker som kan användas

Vart själva snitten läggs beror på vilken teknik som plastikkirurgen använder. Det finns flera tekniker och de vanligaste är ankarsnittet, det klubbformade snittet, periareolära tekniken och halvmånetekniken.

Ankarsnittet

Den äldsta tekniken använder ett ankarsnitt och används i dag endast för kvinnor med mycket hängiga bröst som inte kan korrigeras på något annat sätt. Dessa kvinnor kan ibland även behöva en kirurgisk bröstförminskning i samband med bröstlyftet. Det kan bildas många ärr eftersom snitten börjar vid vårtgårdens utkant, går runt dess omkrets, och sedan ner i en vertikal linje mot bröstets veck. Därifrån fortsätter plastikkirurgen med ett horisontellt snitt längs bröstets veck.

Klubbformade snittet

Kvinnor vars bröst hänger lite och som inte behöver bröstimplantat kan välja det ”klubbformade” snittet. Snittet är likt ankarsnittet ovan, men utan den horisontella delen. Det här snittet väljs när den periareolära tekniken (som snart presenteras) inte passar dig.

Periareolära tekniken

Den periareolära tekniken, ibland även känd som “vårtgårdslyftet”, är lämplig för två sorters kvinnor: de vars bröst är lite till måttligt hängande, och de vars bröst hänger mer, förutsatt att plastikkirurgen är mycket skicklig och samtidigt sätter in bröstimplantat. Snitten läggs enbart kring vårtgården.

Halvmånetekniken

Nästa teknik orsakar vanligtvis minimal ärrbildning då snittet enbart görs i vårtgårdens topp. Den kallas för ett halvmånetekniken och används för kvinnor vars bröst hänger minimalt. Bröstförstoring brukar i dessa fall ibland behövas för att få ett bättre resultat. Plastikkirurgen tar bort en halvmåneformad bit hud ovanför snittet och syr sedan fast den resterande huden i vårtgården. Trots den minimala ärrbildningen är halvmånetekniken inte lika effektiv för bröstlyft som de ovan presenterade teknikerna.

Här får du lära dig av en kirurg var de vanligaste snitten kommer att sitta på brösten.

Kommer man få ärr på brösten?

Längs snittens linjer kommer ärr att bildas, men plastikkirurgen kommer att försöka dölja dem genom att skära längs bröstens naturliga linjer. Detta kan dock inte ske vid alla snitt, och det är nästan oundvikligt att inte få några synliga ärr på bröstens yta. Ärren kommer att blekna med tiden och smälta in i den omgivande huden. Plastikkirurgens kunskaper påverkar också hur ärren ser ut. Om hon har erfarenhet av att använda en korrekt teknik och att hantera vävnaden försiktigt borde det inte vara något problem.

Här får du mer i detalj reda på vart själva ärren kommer att placeras på dina bröst.

Hur du väljer rätt plastikkirurg

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man väljer en plastikkirurg för ett bröstlyft. Till att börja med, och viktigast av allt, bör plastikkirurgen ha en god utbildning och stor erfarenhet. Det är bäst om hon är legitimerad och har erfarenhet av den här sortens ingrepp. Detta räcker dock inte, det måste även finnas en viss nivå av bekvämlighet mellan dig som patient och plastikkirurgen.

Den första konsultationen

När du har hittat den bäst lämpade plastikkirurgen för din operation är det dags att boka in ett möte. Detta är oftast inte kostnadsfritt, då kirurgen måste gå igenom många saker med dig.

Det här händer under ditt första möte med en plastikkirurg:

Medicinsk historik

Kirurgen utvärderar din medicinska historik för att avgöra om du är en god kandidat för ett bröstlyft. Hon kommer behöva få information om andra operationer du gjort, om du har några allergier, om någon familjemedlem haft bröstcancer eller medicinska tillstånd du lider av just nu eller som du lidit av i det förflutna.

Eventuella mediciner

Hon kommer även att fråga om vilka mediciner du tar för tillfället. Vissa kirurgen vill även kontrollera resultaten av en mammografi. Du kommer då att göra denna undersökning innan du presenterar resultatet för kirurgen.

Viktnedgång/viktuppgång

Eftersom graviditeter och viktnedgång/viktuppgång påverkar bröstens form bör kirurgen få veta om du planerar att bli gravid i framtiden, eller om du planerar att gå ner mycket i vikt. I det senare fallet kommer du förmodligen få rådet att nå din målvikt först, och sedan gå vidare med bröstlyftet.

Ta mått

Hon undersöker dina bröst och tar de nödvändiga måtten. Det här steget sker i samband med att man tar bilder för att dokumentera hur dina bröst såg ut innan operationen. Vid det här tillfället bedömer plastikkirurgen den nuvarande storleken och formen på dina bröst, och jämför den med hur du vill att brösten ska se ut efter lyftet.

Kontrollera elasticitet

Hon kontrollerar också hur elastisk din hud är, hur mycket bröstvävnad du har, och var dina bröstvårtor och vårtgårdar sitter. Om du tycker att dina bröst är för små eller för stora kan du även ställa frågor om en bröstförstoring eller en eventuell bröstförminskning.

Gemensam handlingsplan

Ni kommer tillsammans fram till en gemensam handlingsplan för bröstlyftet i enlighet med de förutsättningar som din kropp har. Här är det väldigt viktigt att du tydligt förklarar vilka resultat du förväntar dig, och att plastikkirurgen är ärlig och berättar när du har förväntningar som är orealistiska.

Du kommer informeras om vilken teknik som kommer att användas, och om några andra ingrepp är nödvändiga. Plastikkirurgen kommer att gå igenom den typ av narkos som passar din kropp bäst, nödvändiga förberedelser som behöver göras inför operationen, och vad du kan förvänta dig under återhämtningen.

Dessutom kommer du förmodligen att få se bilder på kvinnors bröst före och efter ett bröstlyft. Detta kommer hjälpa dig att få en idé om hur duktig plastikkirurgen är, och om vilken effekt operationen har. Förutom dessa saker, som har med ingreppet att göra, kommer ni också att diskutera de faktiska kostnaderna.

I slutet av konsultationen bör du ha fått en bra idé om resultatet och de komplikationer som kan uppstå under ingreppet och återhämtningsperioden.

Frågor du kan ställa under den första konsultationen

Som patient har du säkert en massa frågor som du vill ställa till plastikkirurgen. Passa därför på att ställa så många du kan tills du känner att du har förtroende för kirurgen och klinken. Skulle du känna att du inte vet vilka frågor du ska ställa så hittar du här några av de vanligaste du kan ställa:

 • Vad som kännetecknar en bra kandidat för bröstlyft?
 • Är mina förväntningar realistiska?
 • Kommer ärren vara synliga?
 • Var kommer ärrens placering att vara?
 • Hur mycket uppskattar ni att den totala kostnaden för ingreppet kommer att bli?
 • Vilka komplikationer skulle kunna uppstå?
 • Vad händer om resultaten inte matchar mina förväntningar?
 • Vilka fördelar och nackdelar finns med allmän narkos/intravenös bedövning?
 • Vilka risker finns, och hur ofta uppstår de?

Att ställa dessa frågor syftar till att få en klar översikt över ingreppets alla aspekter. Du kan även får en inblick i hur kompetent plastikkirurgen är genom att notera hur hon besvarar dina frågor.

I den här videon kommer du få reda på både vanliga frågor som plastikkirurger får, men även de vanligaste svaren de ger också.

Hur du förbereder dig innan du gör bröstlyft

För din egen skull är det viktigt att du följer de rekommendationer som har getts av kirurgen om hur du ska förbereda dig inför operationen. Syftet är att säkerställa att du får bästa möjliga resultat, och instruktionerna du får brukar handla om din livsstil:

 • Rök inte under minst 6 veckor innan operationen.
 • Drick inte mer än 2-3 alkoholhaltiga drycker per vecka.
 • Ät mycket färsk frukt och grönsaker, och fokusera på mat med mycket protein och låg saltmängd. Detta innebär att undvika salt i både mat och dryck, både nu och efter operationen.
 • Se till att vara ordentligt återfuktad och få mycket vila.
 • Undvik aspirin, antiinflammatoriska läkemedel och örttillskott som gör ditt blod tunnare, då dessa ökar risken för blödningar.

Praktiska förberedelser som underlättar livet direkt efter operationen

Innan operationen med bröstlyft kommer följande förberedelser göra det lättare för dig att fasas in i återhämtningsperioden:

 • Förbered så att någon kan köra dig hem efter operationen. Det är inte så vanligt att behöva stanna över natten efter ett bröstlyft, men det beror så klart på ditt hälsotillstånd.
 • Ta fram ett par skor som du bara kan glida in i under de första dagarna efter operationen, så att du inte behöver böja dig ned och knyta skosnören. Kläder som öppnas framtill kan vara bra att ha då det inte kommer att belasta ditt bröstområde.
 • Bunkra upp många filmer och TV-serier för att ha nära till hands under de dagar där du inte kommer utföra någon fysisk aktivitet. Att ha fjärrkontrollen och högtalare nära sängen kommer göra det mer bekvämt för dig. Du kan också lägga fram bra böcker och tidningar som du kan läsa när du tröttnat på TV:n.
 • Om du har små barn som kräver ständig uppmärksamhet är det bäst om någon kan ta hand om dem i ungefär en vecka, tills du återhämtat dig. Vid det laget kommer svullnaden och smärtan ha minskat drastiskt.
 • I flera dagar efter bröstlyftet kommer du inte att kunna röra armarna fritt, och du kommer att uppleva en åtstramande känsla. För att undvika obehag bör de flesta saker placeras på bänknivå och inte högre upp än ditt huvud, eller på en plats som kräver att du måste böja kroppen.
 • Plastikkirurgen kommer troligen säga åt dig att inte köra bil, laga mat, städa huset, diska eller tvätta under dagarna efter operationen. Det är bäst om någon hjälper dig med detta, eller om du helt enkelt skjuter upp alla aktiviteter tills du mår bättre.

Här får du reda på hur lång tid det i vanliga fall kan ta innan du får lämna kliniken efter operationen. Självklart beror detta på fall till fall, och det är alltid din kirurg som avgör vad som gäller för din kropp och hälsa.

Vad som händer under operationsdagen

Det första du gör är att ta dig till den plats där operationen ska genomföras, vilket oftast är på en klinik. Redan innan operationen för bröstlyft börjar kommer du ha en god uppfattning om hur lång tid operationen kommer då kirurgen redan gått igenom handlingsplanen under era tidigare möten tillsammans. När operationen sedan påbörjas så går den igenom ett par olika faser, vilket är följande:

Du får smärtstillande

Smärtstillande kommer att ges intravenöst, och sedan kommer du att få allmän narkos. I vissa fall kan intravenös bedövning vara ett bättre val. För att säkerställa att allt går som det ska under och efter operationen kommer du att kopplas upp mot flera monitorer som låter personalen hålla bra koll på din kropps grundläggande funktioner. De kommer att kontrollera syreupptagning, skiftningar i blodtryck, puls och många andra saker.

Ibland behöver handlingsplanen ändras

Om situationen kräver detta kan kirurgen behöva byta handlingsplan under operationen. Det beror på vad hon ser när hon öppnar dig. Några exempel på detta är att byta till en annan teknik, eller att lägga ett större snitt än vad som först avsågs. Det här är ett exempel på att relationen mellan patienten och kirurgen är avgörande. Det är mycket viktigt att du litar på att din kirurg fattar det bästa beslutet för dig, och det avgörs av hur bekväm du känner dig med henne.

Efteråt lindas dina bröst in i ett stort bandage

När bröstlyftet är klart kommer dina bröst att lindas in i ett stort bandage, eller så kommer du att få bära en kirurgisk BH för att få bättre stöd. Dräneringstuber sätts ibland fast i brösten, och det är inget att oroa sig för. Du kommer få lära dig hur du ska sköta dem om du behöver bära dem hemma också. Om du har någon som kommer ta hand om dig hemma får du bäst resultat när denne också vet hur man tömmer och återställer tuberna.

Du förs till uppvakningsområde

Nästa steg är att föras till uppvakningsområdet, där du vaknar upp från narkosen och fortfarande övervakas noggrant för att upptäcka eventuella förändringar i din kropps grundläggande funktioner.

Skrivs ut från kliniken

En kort tid efter att klinikens personal har haft dig under observation kommer din kirurg förmodligen att skriva ut dig, och den resterande återhämtningsprocessen sker i ditt eget hem (bland alla de där TV-serierna och tidningarna som du lade på ditt nattduksbord innan du åkte till kliniken).

Här får du se hur en patient gör ett nytt bröstlyft (den förra var 25 år sedan) samt att hon även lägger in nya implantat. Känsliga tittare varnas för att ni verkligen kommer att få se allt.

Vad du kan förvänta dig under återhämtningsperioden

Din plastikkirurg ansvarar för att ge dig instruktioner om vad du ska göra efter operationen, berätta vad som är normalt att känna under återhämtningen, och förklara hur du identifierar tidiga tecken på komplikationer. Även om stora komplikationer är ovanliga är det nödvändigt att du förbereder dig på dem.

Uppvakning efter narkosen

När du vaknar upp från narkosen kan du kanske uppleva en viss smärta, men du kan be sjuksköterskan om mer smärtstillande om så behövs. En viss rodnad och svullnad runt brösten är normala och är inte ett orostecken, åtminstone inte just nu. Kirurgen kommer att undersöka dig innan du skrivs ut, så det finns ingen risk att du skickas hem med tydliga tecken på komplikationer.

Känsligheten runt brösten förändras

Det är vanligt att känsligheten i och runt dina bröstvårtor förändras, och att du upplever en kliande känsla där snitten lagts. Bröstet kommer också att kännas fullare och fastare än vanligt. En viss nivå av blåmärken och domning är också vanligt, men om du är orolig för något är det viktigt att du kontrollera det med kirurgen, även innan ditt nästa inbokade möte. Akuten är alltid ett bra val om du upplever stark smärta eller har andra akuta symptom.

Inom de kommande veckorna bör alla dessa symptom lägga sig, men vissa effekter kan ibland kvarstå i upp till tre månader efter bröstlyftet.

I den här videon kommer du få se hur brösten ser ut 2 dagar efter operationen.

Följ plastikkirurgens instruktioner efter operationen

För att säkerställa att din kropp får bästa möjliga läkning är det viktigt att du följer plastikkirurgens instruktioner strikt. Detta innebär bland annat att du:

 • Kontrollerar hur du tar din medicin (samma tid varje dag, i det angivna antalet dagar som kirurgen har sagt till dig).
 • Tar hand om dina dräneringstuber så som kirurgen instruerat, och vidta korrekta hygieniska åtgärder.
 • Bär kompressplagg enligt instruktionerna du har fått.

Alla kvinnor läker inte i samma takt, vissa behöver mer tid medan andra blir återställda snabbare. Om du följer ovan presenterade livsstilsförändringar kan du snabba upp ditt läkande.

Gå upp och rör på dig med jämna mellanrum

Även fast du bör avstå från fysiska aktiviteter är det viktigt att du går upp från sängen och går runt en stund med några timmars mellanrum, så att dina benmuskler får jobba. Annars riskerar du att få en blodpropp i benen, som kan sprida sig till vitala organ som hjärtat, lungorna och hjärnan.

I takt med att dagarna går bör du kunna gå mer bekvämt, då smärtan och stelheten släpper gradvis. Du får dock inte böja dig, lyfta eller utföra andra ansträngande aktiviteter under den första veckan. Anledningen är att svullnaden kan öka eller så kan du börja blöda vid stygnen. Snart kommer du att slippa de kirurgiska tuberna och ditt bandage kommer att bytas eller tas bort.

Kan börja jobba efter en vecka

Efter en vecka kan du ofta börja arbeta igen, såvida ditt arbete inte kräver stor fysisk ansträngning (men dubbelkolla alltid med din kirurg innan du börjar jobba). När det gäller intim kontakt måste dina bröst behandlas varsamt i minst en månad. Vissa kirurgen kan till och med be dig att avstå från sexuella aktiviteter i minst två veckor.

Speciell stöd-BH kommer behövas

En särskild stöd-BH behövs vanligtvis under de nästkommande veckorna. Stygnen tas oftast bort i olika steg under tre veckor efter operationen (och man börjar ta bort dem först efter 7 dagar). Det är normalt att uppleva en minskad känsel i vårtgården, och det kan ta flera månader för detta att normaliseras.

Snitten efter bröstlyftet kan vara röda eller rosa i flera månader, men obehaget bör försvinna så att du kan återgå till din normala aktivitetsnivå efter ett par veckor.

Behöver du göra en bröstförstoring tillsammans med bröstlyftet?

I den här videon kommer du få lära dig när det passar med att bara göra ett lyft, och i vilka situationer det är givande att även använda implantat (det vill säga göra en bröstförstoring) samtidigt för att få det resultatet du förväntar dig.

Hur länge resultatet av lyftet varar

Bröstlyft håller generellt sett i ett par decennier, såvida plastikkirurgen inte begränsade sin teknik och gjorde ett enkelt hudlyft. Den inre bröstvävnaden skulpteras också om för att ge en långvarig effekt. Graviditeter och viktförändringar kommer dock att påverka bröstens form. Det är viktigt att upprätthålla en kontakt med din plastikkirurg genom uppföljningsmöten. Förutom de obligatoriska undersökningarna kan du också diskutera eventuella frågor du har.

Möjliga risker & komplikationer

Det finns alltid risker inblandat med bröstlyft, precis som det alltid finns risker med alla operationer där man öppnar upp den mänskliga kroppen. Även om det är väldigt ovanligt så finns risken fortfarande att du drabbas av en allergisk reaktion av narkosen, blöda okontrollerat eller får en dödlig infektion. Utöver detta finns det även andra risker som kan uppstå:

 • Blod eller vätska ansamlas under huden
 • Du får en oväntad stor ärrbildning
 • Skador sker på bröstens grundläggande struktur
 • Blodproppar uppstår i olika delar av kroppen

I vissa situationer är resultatet från bröstlyftet dessutom inte tillfredsställande jämfört med vad du förväntade dig, och i så fall kan du behöva genomgå ytterligare ingrepp.

Om du känner att du vill prata med en kirurg gällande bröstlyft på en klinik nära dig kan du klicka på “Alla kliniker” uppe i det högra hörnet. Där hittar du alla kontaktuppgifter du behöver.